Task Office Task management and calendar

TASK OFFICE

ВЕСНЯНИЙ РОЗПРОДАЖ

Планувальник та календар

Усі календарі в одній програмі

Task Office забезпечує двосторонню синхронізацію з Apple iCal, Google Calendar, Exchange, Yahoo, Outlook та іншими. Після налаштування доступу усі завдання синхронізуються автоматично

Connect all of your calendars to Task Office. The two-way syncing works with Apple iCal, Google Calendar, Exchange, Yahoo, Outlook and others. Once you've set up your connection, everything updates automatically
Use GTD methodology. Schedule tasks, add details and get them organized in appropriate folders: Inbox, Today, Scheduled, Someday, Categories, Delegated, Not Done, Done.

GTD методологія

Get visibility on what needs to be done next, what is already completed and who is involved in project so you can be confident things are done on time.

Можливість тримати усе під контролем

Плануйте завдання, додавайте деталі та організовуйте їх у відповідних папках: 

Загальні, Сьогодні, Заплановані, Коли-небудь, Протерміновано, Категорії, Контакти, Не виконано, Виконано.

Ознайомлюйтеся з тим, що потрібно зробити, що уже виконано і хто бере участь у проекті та будьте впевнені, що все іде за планом.

Ефективне планування та виконання

Організовуйте все, що вам потрібно зробити, щоб ви могли бачити все, розставляти пріоритети та зосереджуватись на найважливіших моментах

Timeline view-iOS.jpg
task-ios-1.png
See your workload, plan ahead and make a real progress. Organize everything you have to do so you can see it all, prioritize everything, and focus on what's most important

Оптимізований графік

Створюйте повторювані завдання, додавайте контакти та продовжуйте працювати зі своїм графіком в будь-якому місці за допомогою синхронізації iCloud

Add repeating tasks

Повторювані завдання

attach contacts to tasks and projects

Список контактів

keep working with your schedule anywhere with iCloud syncing

iCloud синхронізація

Task Office доступний на всіх ваших пристроях Apple

Якщо ви хочете користуватися програмами на Mac та iOS девайсах, то необхідно придбати обидва додатки. Кожен додаток iOS повністю синхронізуєьбся з веррсією для Mac та навпаки.

Task Office is available on all your Apple devices. Both apps need to be purchased if you wish to run software on both Mac and iOS platform, and each iOS app is fully sync-compatible with its Mac counterpart and vice versa

Корисні ресурси та довідник з використання

Відео-пояснення основних функцій Project Office

Інформація про пробну   версію та вбудовані покупки